Home    Erfgoed    Op pad met Jan Ulijn    Grensstenen

Grensstenen

Al sinds mensenheugenis markeren mensen hun eigendom. In de regel met palen of stenen, maar ook water kan een grensmarkering zijn. Grenspalen of –stenen geven de grens van een gebied aan. Die kunnen eigendom aangeven van een land, provincie, gemeente of particulier.
In de Romeinse tijd waren het de aanduiding van het machtsgebied van een consul of praetor, de gezagdragers in die tijd.
De grensstenen, soms met een eigen wapen erop, herinneren aan dat stukje zeggingskracht.
Grensstenen werden geplaatst op het punt waar de grens een knik maakte. Van oudsher was vanuit een grenssteen de volgende al te zien, alhoewel  tegenwoordig dat niet altijd meer het geval is.
Het grenssteenbeheer tussen particulier eigendom is meestal in handen van het kadaster. De gemeentegrenzen zijn de laatste jaren sterk veranderd zeker door de herindeling die vanaf 1994 in onze omgeving heeft plaatsgevonden.

Enkele oude gemeentegrensstenen, die nog te zien zijn, staan op de oude grens van Geffen en Heesch en Dieden en Deursen. 


 • Grenssteen Geffen en Heesch

 • Grensstenen Deurssen/Dennenburg en Dieden
  Op de grens van Dennenburg en Dieden staan nog van deze grensstenen; één aan de Galgenstraat en één aan de Herpseweg, een zijweg van de Hoogstraat in Dennenburg.
  De zijn ongeveer 50 cm. hoog en versierd met vellingkanten en groeven. De bovenkant is in piramidevorm. Aan het eind van de 19e eeuw zijn deze stenen waarschijnlijk geplaatst. Wonder boven wonder zijn zij bewaard gebleven.
  In de zijden staat ‘Deursen en Dieden’ gebeiteld.
  Tot 1700 was Deursen zelfstandig maar in 1700 samengevoegd tot één gemeente met Dennenburg: Deursen/Dennenburg.
  De naam betekent doorstroming van water of overlaat.
  Andere plaatsnamen met dezelfde betekenis zijn: Doorn en Deurne.
  Dennenburg was een heerlijkheid. Later verenigd met de heerlijkheid van Neerlangel en in de 14e eeuw met de heerlijkheid van Herpen en Ravenstein. Meer informatie over

  Dieden betekent bewoonbare plaats aan de dijk. Zij was een eigen heerlijkheid en hoorde bij het land van Maas en Waal in de provincie Gelderland.
  In 1875 is het kasteel van Dieden afgebroken.
  Meer informatie over deze 'Pullekes'

Bron: Jan Ulijn 2008