Home    Erfgoed    Op pad met Jan Ulijn    Haol over!...t vee verzupt

Haol over!...t vee verzupt

 • De Beerse Maas 
  Vanaf 1200 ontstond al het gevecht tegen het overtollige water van de Maas.
  Bij hoog water liep een groot gedeelte van Noord Oost Brabant onder water hetgeen wilde zeggen dat men zich voor het water moest beschermen in de vorm van dijken. Die lagen ver van de oorspronkelijke loop van de Maas dus wat vreemd.
  Zij werden dan ook geen 'wakers' of  'slapers' maar 'zomerdijken' genoemd.
  We bekijken er een paar wat nader.

 


 • De zomerdijk in Nuland
  Resten van de oude zomerdijk  zien we als houtsingel aan de noordzijde van de wijk “de Zomerdijk”. Ook het Heeseind loopt over een gedeelte van de zomerdijk. Hij werd  in de 17e eeuw aangelegd om het water van de Beerse Maas te keren. De zomerdijk vormt een overblijfsel van een voormalig dijkensysteem dat liep van Rosmalen via Oss naar Herpen.
  Tot in de jaren dertig van de 20e eeuw was deze zomerdijk in gebruik als kerkepad
  De eiken zijn geplant in 1868.

 • De erfdijk in Herpen
  De erfdijk in Herpen werd voor het eerst vermeld in 1332  (675 jaar). In dat jaar vond de verdeling plaats van de gemeenschappelijke gronden van Herpen en eenieder die een erf toegewezen kreeg moest ook een gedeelte van de bijbehorende dijk onderhouden, vandaar de naam erfdijk. Deze was toen vermoedelijk nog een Maasdijk evenals de Groenendijk in Haren.
  In 1200 ontstaat de meest oostelijke binnendijk van de Beerse overlaat en beschermt  Herpen tegen het water van de Maas.
  Toen in 1500 de “Beerse Maas” ging stromen fungeerde de erfdijk als dwarsdijk.
  Hij is voor een groot gedeelte in takt gebleven en nadrukkelijk aanwezig als lintvormig element in het landschap.
  Veel wielen in de buurt getuigen van vroegere dijkdoorbraken.
  Momenteel wordt hij opnieuw ingericht.


Bron: Jan Ulijn 2007