Home    Erfgoed    Op pad met Jan Ulijn    Kapellekes

Kapellekes

 • Heiligenhuisje St. Sebastianus - Herpen

 • Vinkel
  De Cunerakapel in Kaathoven werd misschien al vóór 1500 gesticht.
  De heilige Cunera was de patrones tegen keelziekten en ziekten onder het vee.
  Dit gegeven leidde ertoe dat in de Kaathovense kapel een Cuneradevotie ontstond en werd zodoende een geliefd bedevaartsoord.
  In 1629 kwam de kapel in protestantse handen, maar wegens gebrek aan kerkgangers sloot ze in 1674 haar deuren.
  Hierna werd de kapel lang gebruikt als lagere school, de kapelramen werden dichtgemetseld en er werden nieuwe ramen op ooghoogte geplaatst.
  Een deel van de kapel werd gebruikt als schoolmeesterswoning en het priesterkoor viel ten offer aan de slopershamer.
  In 1882 verdween de school en kreeg de voormalige kapel een agrarische bestemming met woonruimte.
  Tussen 1979 en 1981 is de kapel gerestaureerd tot in de oorspronkelijke staat en doet momenteel dienst als woning.

 • Macharen
  In Macharen staat in de Hoefstraat de kapel van de H. Odrada, die omstreeks 1850 gebouwd is. Sint Odrada is nagenoeg onbekend, behalve in de omgeving van Macharen en Alem.
  Macharen was tot in de tweede helft van de 20e eeuw een regionaal pelgrimsoord voor deze heilige.
  De oorsprong daarvan ligt in de verwerving van twee relieken van deze heilige in de 17e eeuw. In 1663 werden deze onder grote luister in Macharen ingehaald.
  Uit de omtrek (de Maaskant en het land van Ravenstein) trok men naar Macharen. Met name de inwoners van Alem kwamen hun oude beschermheilige vereren. Deze bijzondere delegatie werd in processie tegemoet gegaan door de Macharense pastoor en zijn parochianen.
  Wanneer de processies uit Alem en Macharen elkaar ontmoetten werd een opvoering van het leven van de heilige gegeven en een openluchtmis opgedragen.
  Na de mis, met preek, kon men de reliek van Odrada kussen en werd de Odrada processie gehouden.
  De H. Odrada kan worden aangeroepen tegen oogziekten en keelpijn. Ook is zij de beschermheilige tegen veepest.
  De naam Odrada is samengesteld uit twee Germaanse woorden; ‘auda’ betekent rijkdom en ‘raedae’ betekent raad.
  De officiële kerkelijke feestdag van de H. Odrada is 3 november terwijl haar heiligendag op 5 november valt. Meer informatie over de Odrada-kapel

Bron: Jan Ulijn 2007