Home    Erfgoed    Op pad met Jan Ulijn    Kerktorens als baken

Kerktorens als baken

Eeuwenlang zijn kerktorens een baken in het landschap geweest. Karakteristiek omdat iedere toren wel verschillend was, vooral vanwege de vorm. Herkenbaar en hierdoor werden zij de naamdragers van menig dorp of stad. Als men de weg naar een bepaalde plaats vroeg dan verwees men meestal naar de kerktoren.
Toen de ANWB, met haar richtingaanwijzers, nog niet bestond en het analfabetisme hoogtij vierde, waren de torens de visuele herkenningspunten. De afstand werd meestal aangeduid met 'uren gaans'.
In de kerktoren hadden de klokken ook een functie. Het waren instrumenten om op te roepen tot gebed, hetzij in de kerk dan wel in het veld. Ook vreugde en verdriet werd met klokkengelui omringd.
Een andere belangrijke functie die deze klokken hadden was de waarschuwing voor naderend onheil. De Beerse Maas werd in het najaar met klokkengelui aangekondigd.
Enkele van deze torens, met hun kerken,  zullen we eens nader bekijken.

 

 • H. Antonius Abt kerk te Schaijk
  De parochiekerk is aan deze heilige gewijd. De huidige kerk is van 1902. Van de oude kerk is toen alleen de toren behouden, zij het dat er een nieuwe toren om de oude heen is gebouwd.
  In de omliggende dorpen wordt wel eens gekscherend gezegd dat de toren van Schaijk laag genoeg is om bij slecht weer binnengezet te kunnen worden. Voor wie de toren beklimt ziet nog resten van deze “binnentoren”. De wenteltrap naar het koor is nog van de oude toren.
  De pastorie, die bij de kerk hoort, is uit 1865.
 • St. Lucia kerk te Ravenstein
  Deze op Zuid Duitse barok geïnspireerde kerk, met typische torentjes, is gebouwd in 1735. De bouw ervan werd gefinancierd uit de opbrengsten van een in 1729 door Johan van Willingen georganiseerde loterij.
  Het vermelden waard is nog dat de bouwer van het orgel in 1740 vermoedelijk M. van Deventer is geweest. In 1864 is dit orgel door F.C. Smits uitgebreid.
  Tot het originele barokke interieur behoren nog het altaar, de communiebank, de twee biechtstoelen en de preekstoel.
  Meer informatie over de St.Lucia kerk


Bron: Jan Ulijn 2008