Home    Erfgoed    Unieke knipselverzameling over de Bende van Oss online

Unieke knipselverzameling over de Bende van Oss online

Net als tegenwoordig haalde de Bende van Oss in de jaren ’30 van de vorige eeuw wereldwijd de pers. Jan Cunen, de toenmalige gemeentearchivaris van Oss, verzamelde dankzij een uitgebreid netwerk van correspondenten zo veel mogelijk krantenknipsels over de Bende.

Na de oorlog verdween zijn unieke verzameling op aandringen van het toenmalige gemeentebestuur in het Osse politiearchief. Het BHIC heeft de knipsels nu laten scannen en stelt ze sinds kort via internet beschikbaar op www.bhic.nl/bendevanoss.

Osse Bende
Het verhaal is inmiddels bekend: in 1933 werd het Korps Marechaussee in Oss met 15 man uitgebreid, waarna intensieve opsporingsactiviteiten volgden naar betrokkenen bij de zogenaamde Osse Bende. In de jaren 1934 en 1935 lukte het om zo’n 300 misdrijven op te lossen.
Lang niet al deze zaken kwamen voor de rechter. Van de 300 misdrijven behandelde de rechtbank en later, in hoger beroep, het Gerechtshof er ongeveer vijftig. In totaal waren daar 155 verdachten bij betrokken. De processen liepen van maart 1935 tot juni 1936.

Criminoloog Nagel
In 1949 promoveerde W.H. Nagel als criminoloog in Groningen op de Criminaliteit in Oss. De gemeente Oss kocht de bijna complete oplage van circa 4.000 exemplaren op uit angst voor negatieve publiciteit. Om dezelfde reden werd toen een deel van de krantenknipselverzameling van Jan Cunen (die in 1940 was overleden) overgebracht naar het archief van de gemeentepolitie van Oss. Het deel over de Bende van Oss, natuurlijk.

   

De mooiste fiets- en wandelroutes

Ontdek bijzondere plekjes in de omgeving van Oss te voet of op de fiets!

 

Download routes »


 
   

Waardevol cultureel en religieus erfgoed!

Alles over bijzondere archeologie, landschap en gebouwen in één interactieve kaart. Mét boeiende verhalen!

  Bekijk Erfgoedkaart »