Home    Nieuws   Onthulling ‘Shogun’, opgezette wisentstier gaat on tour

Onthulling ‘Shogun’, opgezette wisentstier gaat on tour

De opgezette wisentstier ‘Shogun’ wordt op 20 december onthuld in het natuurcentrum de Maashorst en is vanaf 21 december te zien. Na een  paar maanden gaat Shogun op bezoek langs de 4 gemeenten en het provinciehuis. Zo is hij voor een breed publiek te bezichtigen.

Onthulling ‘Shogun’, opgezette wisentstier gaat on tour

In het voorjaar van 2016 zijn er elf wisenten in de Maashorst uitgezet. Samen met taurossen en exmoorpony’s zorgen zij voor een gevarieerde begrazing. Acht wisenten zijn afkomstig uit het gebied Kraansvlak in de Noord-Hollandse duinen, waar met succes al tien jaar wisenten rondlopen en voor nageslacht zorgen. Om inteelt te voorkomen, zijn de stier Shogun en twee vrouwelijke dieren uit twee gebieden in Duitsland gehaald. De dieren zijn speciaal geselecteerd uit het Europese fokprogramma omdat zij genetisch geen directe verwantschap hadden met de wisenten uit het Kraansvlak. Shogun  vertoonde onaanvaardbaar gedrag naar mensen toe.  De veiligheid voor mensen kon onvoldoende worden gegarandeerd en Shogun is om die reden afgemaakt.  

Trekker voor informatie en educatie
Helaas heeft ’Shogun’ te kort in de Maashorst gewoond. Het bood wel een uitgelezen mogelijkheid om het prachtige dier op te zetten en te gebruiken als bijzondere trekker voor informatie en educatie. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om de wisent van dichtbij te bezichtigen en meer te leren over zijn soortgenoten en hun rol in De Maashorst.

Trekker voor recreatie en toerisme
Aan de rand van het afgesloten begrazingsgebied zijn de  wisenten soms niet te zien.  Een bezoek aan de Maashorst kan  nu altijd worden bekroond met de bezichtiging van een (opgezette) wisent.  
Het begrazingsgebied is alleen toegankelijk via excursies onder leiding van een Maashorstranger of tijdens open dagen. Excursies zijn te boeken via Natuurcentrum De Maashorst: www.natuurcentrumdemaashorst.nl

   

De mooiste fiets- en wandelroutes

Ontdek bijzondere plekjes in de omgeving van Oss te voet of op de fiets!

 

Download routes »


 
   

Waardevol cultureel en religieus erfgoed!

Alles over bijzondere archeologie, landschap en gebouwen in één interactieve kaart. Mét boeiende verhalen!

  Bekijk Erfgoedkaart »