Home   De Hamelspoel

De Hamelspoel
De Hamelspoel (ook wel putwiel genoemd) is van oorsprong een oude bedding van de Maas en vormt nu een langgerekte waterpartij ten Noord Oosten van het dorp Herpen en is een onderdeel van de Hertogswetering.
Het stroomgebied van de Beerse Maas was hier tussen de Erfdijk en Keent op zn smalst.

Toen in 1658, bij uitzonderlijk hoog water, bij Grave de dijken doorbraken zijn grote gaten in de Erfdijk geslagen waardoor vijf wielen ontstonden.
De Hamelspoel zal zeker ook hierdoor zijn huidige loop gevonden hebben.